CELE I ZADANIA

FUNDACJI ŚWIADOMOŚĆ ZIEMI

Celem Fundacji Świadomość Ziemi jest:

 • przyczynianie się do wzrostu świadomości duchowej, moralnej i społecznej ludzkości,
 • szerzenie poczucia odpowiedzialności indywidualnej i społecznej za losy Ziemi i ludzkości,
 • wspomaganie samorealizacji ludzi we wszystkich aspektach życia, ich duchownego i twórczego rozwoju,
 • poznawanie i popularyzowanie doświadczeń duchowego doskonalenia ludzi.

Fundacji Świadomość Ziemi realizuje swoje cele poprzez:

 • zachęcanie ludzi do praktyk doskonalenia duchowego i ich praktycznego zastosowania w życiu codziennym,
 • pomoc i pośredniczenie w umacnianiu pokoju, harmonii i miłości pomiędzy państwami, narodami, nacjami i wszystkimi ludźmi,
 • wspomaganie rozwoju potencjalnych możliwości ciała i umysłu człowieka, a w szczególności zdolności duchowych i para naturalnych,
 • propagowanie ideałów dobra, miłości, czystości i wybaczenia,
 • propagowanie zdrowego trybu życia,
 • uczestniczenia w formowaniu doskonałego społeczeństwa, bazującego na zasadach wysokiej duchowości i sprawiedliwości,
 • wspomaganie ludzi w rozwiązywaniu problemów ekologicznych ,
 • pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych w kraju i za granicą,
 • działalność charytatywną,
 • pomoc organizacyjna i prawna w tworzeniu wspólnych polsko-zagranicznych przedsięwzięć dotyczących w/w punktów,