Kochani przyjaciele!

Fundacja „Świadomość Ziemi” została powołana do działania w dniu:

4 listopada 2004 roku

Jednak jej idea i przesłanie zrodziło się kilka miesięcy wcześniej. Osoby prowadzące i działające w fundacji, od kilku lat interesowały się sprawami rozwoju duchowego, postrzegania swojej roli na Ziemi, znaczenia i sensu naszego istnienia we Wszechświecie. Podążając tą ścieżką, pracując nad rozwojem osobistym, uczestnicząc w wielu kursach, praktykując modlitwę i medytacje, spotykając się z wieloma ludźmi, przeglądając internet dotarło do nas przesłanie Najwyższych Sił Miłości. Treści w nich przekazane doprowadziły do nawiązania kontaktu telepatycznego z Duchowymi Nauczycielami Miłości, a w jego efekcie m.in. do powołania fundacji. Jednakże sama fundacja nie jest celem samym w sobie. Jest tylko środkiem ułatwiającym i umożliwiającym skuteczną realizację postawionych sobie celów i zadań.

Mamy nadzieję, że wielu z Państwa podzieli naszą troskę o losy Ziemi, ludzkości i Wszechświata, rozumiejąc, że tylko podążając drogą bezwarunkowej Miłości, duchowego rozwoju osobistego i zbiorowego, można doprowadzić do sprowadzenia Nieba na Ziemię.

Z miłością,

Helena Nieczyporenko
Fundacja „Świadomość Ziemi”